contact ban2

עשה זאת בעצמך

 

חיפוש ידע קודם ראשוני

 

ישנם מאגרי מידע רבים לחיפוש פטנטים.


בין המאגרים הפתוחים (חינמיים) המוכרים הם: גוגל פטנטס, המאגר של הרשות האירופאית והמאגר של הארגון העולמי לקניין רוחני.

 

http://www.google.com/advanced_patent_search

https://www.epo.org/searching/free/espacenet.html

https://patentscope.wipo.int/search/en/search.jsf


כל המאגרים הנ"ל מציעים אפשרויות פילוח שונות במנועי החיפוש שלהם. כמו כן כל אחד מהמאגרים בעל כיסוי מידע שונה, קרי כל מאגר מכיל מידע ממדינות או תקופות שונות. אי לכך יש צורך לחזור ולבצע את אותו החיפוש במאגרים שונים.

לרוב כל משרד פטנטים מציע ממשק חיפוש במאגר הלאומי שלו.

למשל המאגר הישראלי זמין בקישור שלהלן:

http://www.ilpatsearch.justice.gov.il/UI


כדי להימנע מהפערים בכיסוי המידע של המאגרים הציבוריים, ישנם מאגרים פרטיים הפתוחים לגישה בתשלום, אשר מומלץ להשתמש בהם.


המאגרים בתשלום מלקטים ומתייקים מידע ממאגרים ציבוריים רבים ולכן ככלל כיסוי המידע שלהם נרחב. אי לכך המאגרים הפרטיים מיתרים את הצורך בחזרה על אותו החיפוש במאגרים הציבוריים השונים.


בנוסף המאגרים הפרטיים מציעים אפשרויות חיפוש ופילוח מתקדמות ונוחות וחלקם אף מתייקים תרגומי מכונה של פטנטים ובקשות פטנט שאינם בשפה האנגלית, הבולטים מביניהם:


http://www.wipsglobal.com/service/mai/main.wips

http://www.lexisnexis.com/en-us/products/total-patent.page

http://www.patbase.com/login.asp

http://www.orbit.com/#WelcomePage


http://info.thomsoninnovation.com


מומלץ לנסות לבצע את החיפוש הראשוני באופן עצמאי, במידה ויתברר שהרעיון אינו חדש, הדבר עתיד לחסוך את שכר הטרחה לגורם מקצועי.

יחד עם זאת מאוד לא מומלץ להסתפק בחיפוש עצמי בלבד, בכדי להסתמך על כך שהרעיון אכן חדש.

לכן אם החיפוש העצמאי לא מעלה דבר, רצוי מאוד לוודא זאת על ידי גורם מקצועי, כגון מידען פטנטים, עורך פטנטים או עורך דין בתחום.